zde se nacházíte:
Úvod

Rozhodčí řízení

Moderní a efektivní způsob
vymáhání pohledávek

Rozhodčí řízení je vhodné pro každého

Rozhodčí řízení (tzv. arbitráž) je bezesporu nejmodernější a nejefektivnější způsob vymáhání pohledávek. Je levnější a mnohem rychlejší, než řízení před klasickým soudem. Stačí přitom, aby do smluv bylo zakomponováno stručné ustanovení, tzv. rozhodčí doložka. Rozhodčí řízení je vhodné pro každého, kdo poskytuje služby nebo prodává zboží, a může se tak dostat do situace, že mu není včas zaplaceno.

Samotná rozhodčí doložka ve smlouvě velmi dobře plní také preventivní funkci – dlužník ví, že na rozdíl od soudu nemá šanci řízení účelově prodlužovat, omlouvat se účelově z nařízených jednání. Komu není lhostejné, jestli za svou práci dostane zaplaceno, měl by rozhodčí řízení – alespoň jako další variantu vymáhání – využívat. Není na tom nic složitého, vše vám rádi vysvětlímereplica watches.

Efektivní vymáhání pohledávek

Pokud máte zájem o maximální efektivitu při vymáhání svých pohledávek cestou rozhodčího řízení, ujišťuji vás, že jste na správné adrese. Nespoléhejte se na klasické soudy, ty mají a budou mít dost práce s jinými spory. Využijte možnosti řešit své problémy s neplatiči mnohem rychleji a levněji. Pokud je váš nárok po právu, garantujeme, že spravedlnosti dočkáte tak rychle, jak je to jen možné.

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.
rozhodce

   Kontaktujte nás

Výhody rozhodčího řízení

Rychlost

Rozhodčí řízení před našimi rozhodci netrvá déle jak šest až osm týdnů od podání žaloby.

Nižší náklady

Odměna za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, min. však 3000 Kč (o klasického soudu 5 %).

Vykonatelnost

Doručené rozhodnutí (tzv. rozhodčí nález) má stejné účinky jako pravomocný rozsudek, a to i v zahraničí.

Neveřejnost

Na rozdíl od klasického soudu je celé řízení neveřejné, navíc rozhodce je zákonem zavázán k mlčenlivosti.

Kvalifikovanost

Rozhodci jsou vysokoškolsky vzdělaní v oboru právo, na rozdíl od většiny soudců mají zkušenosti z reálné praxe.

Nezávislost

Rozhodce není finančně závislý na výsledku sporu, na rozdíl od soudce nese za své rozhodnutí osobní odpovědnost.

Neformálnost

Rozhodčí řízení není svázáno zbytečnými formálními postupy, často je možno obejít se i bez právního zastoupení.

Komfort

Řízení může probíhat bez jednání, s maximálním využitím e-mailové komunikace, je zde možnost dálkového přístupu do rozhodčího spisu.

Smírné řešení

Vzhledem k neformálnosti postupu a transparentního přístupu rozhodce se ve velké části sporů daří dosáhnout smíru.

Co vás nejvíce zajímá

Chci využívat rozhodčí řízení – co mám udělat jako první?

Kontaktujte nás. My vám zakomponujeme rozhodčí doložky do těch správných dokumentů.

Něco platím, když chci nebo mám vaše rozhodčí doložky ve svých smlouvách? Zavazuji se k něčemu?

Neplatíte nic za jejich zakomponování, ani za jejich používání. Nezavazujete se vůči nám vůbec k ničemu.

Rozhodčích soudů je více, proč si vybrat právě vás?

Byli jsme průkopníky rozhodčího řízení v ČR, máme více jak dvacet let zkušeností, rozhodovali jsme desítky tisíc majetkových sporů.  Působíme nejen u nás, ale i na Slovensku, naši rozhodci se neustále vzdělávají a mají spojení s každodenní právní praxí. Máme dokonalé technické i administrativní zázemí, v práci nám pomáhá sofistikovaný výpočetní systém, který ji zefektivňuje.

Spolupracující rozhodci

Mgr. Martin Dvořák 

advokát se sídlem v Brně
rozhodce

Mgr. Andrej Gundel

advokát se sídlem v Brně a Bratislavě
rozhodce v ČR a SR

JUDr. Marek Ivičič, Ph.D.

advokát se sídlem v Brně
rozhodce

JUDr. Viktória Jančoková

advokátka se sídlem v Bratislavě
rozhodce v ČR a SR

JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.

advokát se sídlem v Brně a Bratislavě
rozhodce v ČR a SR

Mgr. Soňa Suchá

advokátní koncipientka
sídlem v Brně

Kalkulačka odměny za rozhodčí řízení

Žádné expresní příplatky!
Žádné přípatky za cizí prvek!
Žádný správní paušál!
Zadejte hodnotu sporu
CZK
Spočítat
Odměna
 
Musíte zadat hodnotu sporu!