zde se nacházíte:
Úvod > Rozhodčí doložky

Rozhodčí doložky

Základní podmínkou k tomu, aby spor mohl být projednán v rozhodčím řízení, je ujednání o tzv. rozhodčí doložce. Toto stručné ustanovení, zpravidla umísťováno do závěrečných ujednání smlouvy, vylučuje pravomoc obecných soudů a stanovuje základní parametry rozhodčího řízení.

S účinností od 1. 12. 2016 nelze sjednat platně rozhodčí doložku v tzv. spotřebitelských smlouvách (tedy ve vztahu podnikatel – občan), v úvahu přichází pouze smlouvy mezi podnikateli navzájem a mezi občany (nepodnikateli) navzájem.

Rozhodčí doložka s jedním rozhodcem 

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

Doporučujeme

Rozhodčí doložka se senátem rozhodců

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před senátem tří rozhodců, kterými jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780, JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926 a JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, číslo evidenční u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se některý z nich rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Jana Šimečka, advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 10.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

   Pro většinu sporů doporučujeme použít doložku pouze s jedním určeným rozhodcem – proces je rychlejší i levnější. Rozhodčí doložku, podle níž ve věci rozhoduje tříčlenný senát rozhodců, je možno doporučit tam, kde je možno očekávat spory komplikovanější, např. ve stavebnictví. Rozhodčí doložku, resp. smlouvu, lze také sjednat samostatně, např. formou dodatku k již existující smlouvě. V případě vašeho zájmu rozhodčí doložku do vašich dokumentů bezplatně zakomponujeme. best replica rolexs

   Kontaktujte nás

Vzory smluvních dokumentů

Níže naleznete několik vzorů těch nejčastějších smluvních dokumentů a rovněž vzor rozhodčí žaloby. Jedná se o vzory, které jsou pouze orientační, proto jsou velmi stručné. V případě potřeby nás samozřejmě můžete kontaktovat a s tvorbou konkrétní smlouvy vám rádi pomůžeme.